BARKOD (ERP) OTOMASYONU

EMEKATRONİK soft; ERP yazımlarının yapacağı ve Logo Tiger Enterprise programı ile eş zamanlı olarak çalışacak ERP otomasyon uygulamasına ait içerikler yukarıda belirtilen ana hatlar çerçevesinde belirtilmiştir. Yukarıda izah edilmeye çalışılan yazılım içeriği majör olarak anlatılmıştır. EMEKATRONİK soft; firma ihtiyaçlarına göre minör düzeydeki işlemleri de firma yapısına uygun olarak oluşturmayı taahhüt etmektedir.

EMEKATRONİK Soft; ERP yazılımları müşteri siparişi veya stok için firma üretim emri ile harekete başlayan, planlama ile malzeme ihtiyacını belirleyen malzeme eksikliği ve azami asgari güvenli stok bulundurma dikkate alınarak ile otomatik satın alma programını tetikleyen gelen malzemeleri kare kod desteği ve satın alma siparişinin kontrolünün yapılarak giriş sağlanmasının ardından planlama işlemini tamamladıktan sonra üretim modülüne üretim emirleri ve bunlara bağlı olarak oluşan iş emirleri ile birlikte iş istasyonlarının her biri için ayrı ayrı iş emri oluşturulması üretim hattında bulunan ve belli rotaları takip eden gerektiği zaman re-work olarak ilk istasyona ve dilediği istasyona ara süreç işlemi ile oluşan tüm miktarlar yeni başlayacak olan iş istasyonuna otomatik olarak aktarılır. Her iş istasyonu aktivitesi düzeyinde kalite kontrol programına veri oluşturulacak bilgiler iş istasyonu çalışanı tarafından (veya atanan bir kişi tarafından) kayıtlanmak suretiyle randıman ve ürün laboratuvar ölçümlerinin yapılması sonrasında kayıtlanabilir ve iş istasyonunun veya iş istasyonları birbiriyle oranlanmak suretiyle randıman hesaplaması yapılabilir. Tüm üretim süreci boyunca EMEKATRONİK Soft; Logo Tiger Enterprise’ den alacağı statik ürün reçeteleri ile proforma bir yol haritası çıkaracak, iş istasyonlarına gelen iş emrindeki ön değer reçeteler tarafımızdan dinamik hale çevrilecek olup iş istasyonunda sarf edilen malzemeler gerçekleşen birimler üzerinde oluşturulacaktır. Daha sonra proforma ve gerçekleşen emirler arasındaki sapmalar raporlanacaktır.

Üretim emri kalite kontrol işlemlerinden geçtikten sonra mamule dönüşen ürün veya ürünler sipariş programı ile konuşturularak, talep ve karşılama oranları raporlanacak depo otomasyon programına düşen ürünler yapılan lojistik planlama kapsamında gerekli yasal evraklar hazırlanıp otomatik olarak faturası kesilecek ve muhasebe programına entegre edilecek hale getirilecektir. Yukarıda yapmış olduğumuz tüm eylemler direkt ilk madde ve malzeme giderlerini oluşturmak üzere kurgulanarak logo içine eş zamanlı olarak bırakılacaktır.

1-SİPARİŞ MODÜLÜ

EMEKATRONİK Soft sipariş modülü; ürün veya mal alım satım işlemlerinde alıcı ile satıcı arasında kurulan iletişimi detaylandıran, teklifleri bilgisayar ortamında sunan bir yazılım ürünüdür. Siparişlerinizi geleneksel yöntemler yerine sipariş modülü aracılığıyla alarak hem maliyet ve zamandan tasarruf eder, hem de iş süreçlerinizi daha etkili yönetebilirsiniz.

Sipariş modülü ile müşterilerinizden gelen sipariş bilgilerinin hızlı ve hatasız olarak girişlerinin sağlanması, sipariş karşılama oran ve şekli analiz edilerek teslim süreçlerinin stok depodan mı yoksa üretilmek suretiyle mi teslim edilme sonucuna ulaşmak mümkün olacaktır.

Üretimi gerçekleştirilecek kesin sipariş bilgilerinin oluşması sonucunda, ortaya çıkacak tedarik ihtiyaç miktarı ve gerekli fiyat araştırması için satın alma modülünü tetikleyerek süratli bir şekilde veri havuzu oluşturulacaktır.

Satış siparişlerinin karşılanma oranları stok depodan mı üretim yapılarak mı gerçekleştirildiğinin tespit imkanı olacaktır.
Sipariş – satış termin süreçlerinin barkod desteğiyle kontrol edilerek tespit edilmesi sağlanacaktır.

2-PLANLAMA MODÜLÜ

İşletmeler, bu planlama ile insan kaynakları ve finansal kaynakları ile bir araya getirir ve bu unsurları etkin biçimde kullanmaya başlayarak tüm iş süreçlerini uçtan uca yönetmeye başlar. Planlama programlarının varlık sebebi, firmanızın tüm süreçlerini dikkate alarak, bir sonuç üretmek ve bu elde edilen verilere göre en uygun yol haritasını bularak kolayca aksiyon alabilmek ve etkin sonuçlar çıkarmaktır.

Planlama yazılımlarında, üretim haricinde (talep edilir ise projelendirilmek üzere finans yönetimi) ve insan kaynakları yönetimi gibi birçok farklı modüllerin de destek vermesi sağlanabilir. Makine, iş gücü ve kapasite hesaplamaları yapılarak siparişlerin üretim süreçlerinin bitiş tarihleri operasyon ve iş istasyonu düzeyinde ve finiş’e kadar olan süreçler raporlanabilir. Sipariş programı analiz sonucunda oluşacak eylem planına göre üretimi yapılacak olan nihai ürünler tespit edilerek planlama programı otomatik olarak tetiklenecektir.

Planlama modülü almış olduğu bilgiler ışığında ;
Mamul depo kontrolü, üretim hattında hareket eden mamulün rezervli olup olmadığını kontrol ederek sonuç üretecek, eğer gerekli sipariş karşılamasını gerçekleştiremiyor ise, ham madde depoya dönerek bu mamul üretim
miktarlarının oluşturulabilmesi için gerekli ham madde, yardımcı malzeme, ambalaj, işletme malzemesi gibi materyaller hakkında gerekli olan bilgiyi satın alma modülüne otomatik olarak gönderecektir.

3-SATIN ALMA MODÜLÜ

Planlama modülünden gelen bilgiler ışığında otomatik olarak hesaplatılan satın alma isteklerinin sistemde tanımlı yetkilere göre girişi ve onaylanması işlemlerinin ardından istenirse bu istekler birleştirilmektedir ve birleştirilmiş isteğe ilişkin teklif isteme işlemleri yapılmaktadır. Birleştirilmiş satın alma istekleri, türlerine ve düzeylerine göre istenen satıcı firmalarla eşleştirilerek teklif listeleri oluşturulur. Teklif veren satıcıların cevapları tüm ayrıntılarıyla sisteme kaydedilebilir ve istenen teklifler kabul edilerek sipariş aşamasına geçilir.

Satın alma modülünde tedarikçi değerlendirmeleri işletmeye özgü olarak tanımlanan değerlendirme sınıfları ve değerlendirme parametrelerine göre stok yönetimi ve kalite yönetimi ile bütünleşik biçimde yapılabilmektedir. Tedarikçi değerlendirme, siparişler bazında yapılabildiği gibi depo stok dönemlik olarak da yapılabilmektedir.

Satış siparişlerinden başlayan rezerv mantığı ile devam eden alınan siparişler veya stok için yapılacak üretimler karşılığı depo miktar kontrolü yapan fiili ve gerçek stok miktarlarından hareketle ve geçmiş ay performanslarından faydalanır.

Ortalama satış rakamlarını tespit edilen her depo için ayrı ayrı azami, asgari, güvenli stok seviyelerini belirler ve malzeme kartlarına otomatik olarak yazar. Malzemenin devir hızına bağlı olarak kullanıcının seçimi doğrultusunda malzeme kartındaki azami – güvenli – asgari stok miktarları alarak otomatik bir satın alma emri oluşturulur.

Malzeme temini ile ilgili anlaşmalı tedarikçi varsa yazılım öncelik sırasına göre bu tedarikçi tespitine gidecek, yok ise malzemenin daha önce satın alması yapılmış en ucuz fiyat alımı yapılan tedarikçiyi seçmek suretiyle bir satın alma önerisi oluşturulacak ve bu oluşan miktarlar kullanıcı tarafından manuel olarak miktar artırımı veya azaltımı gibi düzenlemeleri yaptıktan sonra onaya sunacaktır. Onaylanan bu satın alma sipariş fişi otomatik olarak Logo programına bırakılacak ve satın alma start süreci başlayacaktır.

Satın alma programı azami, asgari ve güvenli stok seviyelerine göre istenilen gün ve ay düzeyinde geçmiş satış ve üretim miktar performansını ölçerek ileriye doğru bir satın alma siparişi oluşturabilir.

4- LOGO ÜRETİM MALİYET VERİ TABANI HAZIRLANMASI

(Logo entegre çalışacak) EMEKATRONİK Soft programında takip edilen üretim emirlerine esas olmak üzere; Logo Enterprise programında şirket yapısına uygun; operasyon birimleri, iş istasyonu, rota , gider merkezleri, ve maliyet yerleri (iş istasyon, şirket bölümleri ve şubeler ile) tanımlanmak suretiyle bir alt yapı kurularak, üretim modülünde oluşan nihai üretim süreçlerini logoya sarf, fire, üretimden gerçekleşen miktarlar üzerinden üretim emri düzeyinde aktarılması ve akabinde maliyetlendirme prosedürlerinin uygulanarak yapılan her bir üretimin (direkt-endirekt) ilk madde ve malzeme, işçilik giderleri, hizmet üretim giderleri, genel üretim giderlerinin istasyon düzeyinde üretim miktarı esas alınmak suretiyle dağıtımın safha maliyeti şeklinde ve sürekli maliyet metodu uygulanarak gerçekleştirilmesi, 2. dağıtım olarak ta masraf merkezleri bünyesinde toplanan genel gider kalemlerinde oluşmuş (750 Ar-ge, Paz. Sat. Dağ. Gid. 770 Genel Giderler, 780 Finansman giderleri toplamlarının dağıtılarak birim maliyetlerin tespit edilmesi ve sonuç olarak satılan mamül maliyetine ulaşılması gerçekleştirilecektir.

Eş zamanlı olarak ayrıca al sat yaptığımız ürünler ile de ilgili olarak satılan ticari malın maliyetinin tespit edilmesi gerçekleştirilecektir. Doğal sonuç olarak bu çalışmanın sonucunda işletmenin kar ve zarar durumunun tespit edilmesi mümkün olacaktır. İş istasyonlarına direkt ve endirekt oluşan giderler masraf merkezlerinde toplanacaktır.

İstenildiği taktirde, işletme içerisindeki tüm departmanların maliyetleri de tutulabilmektedir.
Dönem sonunda oluşan masraf merkezlerinde oluşan tutarlar iş istasyon aktivitelerine göre ana gider merkez yeri, yardımcı gider merkez yeri ayrıştırıldıktan ve işletmenin randıman hesaplarından hareketle gerçekçi bir dağıtım anahtarı oluşturularak safha maliyeti gözetilmek suretiyle istenen maliyet türüne göre her bir üretimin üzerine dağıtım yapılmak suretiyle gerçek maliyet hesaplatılır. 

Böylece SMM maliyeti reel bir şekilde tespit edilmiş olmaktadır. Sonuç olarak işletme içinde yaşanan gerçeklerin ve işletme özelindeki yapıya uygun olarak bir ERP otomasyonunun verimli olabilmesi için işletme içi analiz ve düzenlemelerin yapılması malumunuzdur.

5-ÜRETİM MODÜLÜ

EMEKATRONİK Soft ERP Üretim Modülü, siparişe göre üretim, sınırlı seri Üretim ve toplu üretim süreçlerini destekler
işletme içerisinde üretilecek mamül veya yarı mamüllerinin üretim reçete / ürün ağacı bilgileri kolayca girebilir, izleyebilir ve değiştirilebilir. İç içe sınırsız sayıda reçete / ürün ağacı kullanılabilir. Reçete / ürün ağacı tanımında ham madde, ürün ve rotanın beraberce tanımlanabilmesi sayesinde ürüne ilişkin bilgilerin tümü tek bir formdan takip edilebilir. Üretim reçetelerinde yapılan değişiklikler versiyon olarak tutulabilir. Böylece geriye dönük olarak geçmiş reçete bilgilerine erişilebilir. Reçetelere yürürlük tarihleri tanımlanabilir. Reçetelerde yapılan değişikliklerden etkilenecek açık üretim emirleri varsa kullanıcı üretim emirleri numaraları ile birlikte uyarılarak söz konusu üretim emirlerinde de değişiklik yapılmak istenirse bu konuda aksiyon alınması sağlanabilir. 

Logo Enterprise ile entegre çalışan EMEKATRONİK Soft; üretim modülünde takip edilen üretim emirlerine (fason üretim dahil) esas olmak üzere; Logo Enterprise programında şirket yapısına uygun; operasyon birimleri, iş istasyonu, rota, gider merkezleri, ve maliyet yerleri (iş istasyon, şirket bölümleri tanımlanmak suretiyle bir alt yapı kurularak, EMEKATRONİK Soft; üretim modülünde oluşan nihai üretim süreçlerini Logo’ya ; sarf, fire, üretimde gerçekleşen miktarlar üzerinden üretim emri düzeyinde aktarılması ve akabinde maliyetlendirme prosedürlerinin uygulanarak yapılan her bir üretimin emrini;

1. (Direkt-Endirekt) ilk madde ve malzeme, işçilik giderleri, hizmet üretim giderleri, genel üretim giderlerinin istasyon düzeyinde üretim miktarı esas alınmak suretiyle dağıtımın safha maliyeti şeklinde ve sürekli maliyet metodu uygulanarak gerçekleştirilmesi,
Talep edilir ise;

2. Dağıtım olarak ta (Genel Muhasebede) masraf merkezleri bünyesinde toplanan genel gider kalemlerinde oluşmuş (750 Ar-ge, Paz. Sat. Dağ. Gid, 770 Genel Giderler, 780 finansmangGiderleri toplamlarının dağıtılarak
birim maliyetlerin tespit edilerek, sonuç olarak da satılan mamül maliyetine ulaşılması gerçekleştirilecektir. Eş zamanlı olarak ayrıca al sat yaptığınız ürünler ile de ilgili olarak satılan ticari malın maliyetinin tespit edilmesi gerçekleştirilecektir.

6-KALİTE KONTROL MODÜLÜ

Zorunlu olarak kalite kontrol sürecine tabi tutulması istenilen malzemeler malzeme sınıfı bazında belirlenebilir. Böylece bir malzeme sınıfındaki tüm malzemeler için kalite kontrol zorunlu hale gelmiş olur. Kalite kontrol sürecinde kontrol edilecek ölçüm tipleri malzeme sınıfları bazında tanımlanabilir. Mal kabulünde kalite kontrolü zorunlu olan malzemelerin depocu inisiyatifine bırakılmadan doğrudan kalite kontrol stok tipine girişi sağlanabilir.

Kalite kontrol sürecine girmiş malzemelere ilişkin incelemelerden sonra kabul, şartlı kabul ve red stok tiplerine otomatik olarak aktarımlar yapılabilir. Ayrıca kalite kontrol sürecinde elde edilmiş ölçüm değerleri de kayıt altına alınmış olur. Kare kod ile takip edilen ürünler için tüm kalite kontrol işlemleri Kare kod bazında yapılabilir. Her bir seri numaralı ürün için kalite ölçüm değerleri ayrı ayrı girilebilir. Üretim süreçlerinde ve final kalite kontrol süreçleri işletilebilir. Kalite kontrol işlemi üretim süreçlerinin bir parçası olarak tarif edilerek kalite kontrolden geçmemiş mamul / yarı mamullerin bir sonraki safhaya geçmesi engellenebilir.
Bir sonraki safhada sadece kalite kontrolden geçmiş miktar kadar iş emri kapatılmasına izin verilir.

7-DEPO – LOJİSTİK MODÜLÜ

Depo Lojistik Modülü planlama departmanı aksiyonlarına, üretim süreçlerine, termin tarihine göre otomatik olarak aksiyon alacak ve diğer modüllere entegre bir şekilde bağlanmış olan yapı yükleme gününe esnek bir şekilde destek verebilecektir.
Depo Lojistik Modülü ile ham madde, yardımcı malzeme, (ticari ya da fason yarı mamul üretim girişi) ticari mal ve mamul hareketlerinin kare kod desteği ile tutulması, ambar transfer fişleri, sayım, sarf, üretim giriş, sayım fazlası, sayım eksiği vb.
stok hareketlerinin tamamın gerçekleştiren ve Logo Enterprise ile çalışan, depo miktarlarının takip edildiği. Satış sipariş, planlama, satın alma, üretim modüllerinin oluşturduğu datayı otomatik olarak kullanacak bir yazılımdır.
Sınırsız sayıda tesis, depo ve stok tipi tanımı yapılabilir. Stok kartlarının birden fazla seçenekle istenirse hiyerarşik bir yapıda gruplanabilir. Herhangi bir çalışma anında tek tuşla stokların tüm detaylarına ulaşılabilmesine olanak veren azami, asgari ve güvenli stok seviyesi servisi verilir. Bu tanımlara göre otomatik talep oluşturma sistemi oluşturulur.

8-SATIŞ YÖNETİMİ MODÜLÜ

EMEKATRONİK Soft; ERP Satış Yönetimi Modülü ile müşterilerden alınan siparişleri, zamanında, iyi bir servisle müşterilerinizin beklentilerine uygun bir şekilde ulaştırılmasına yardımcı olur. Satış yönetimi modülü ile satış ekibinizin verimliliğini ve takip etkinliğini artırır. Satış yönetimi modülünü kullanarak, satış ekiplerinizin fırsatlarını yönetmesine ve idari görevlerini hatasız yapmalarına olanak tanır.

Müşteri kartlarının pek çok özel gruplama seçeneği ile gruplanabilmesi ve satış raporlarının bu gruplara göre alınabilir. Birden fazla şubesi olan müşterilerin ana firma mantığında bir firmaya bağlanarak tüm satış, sevkiyat operasyonları ve parasal hareketleri sadece ana firmadan takip edilebilir. Müşteri kartlarında, hesaplanma yöntemi firma disiplinine göre belirlenmiş toplam risk tutarı takip edilebilir ve bu riskleri oluşturan hareketlere doğrudan ulaşılabilir. Müşteriler risk tiplerine göre gruplanabilir ve bu risk tiplerinden istenilen tiplerdeki müşterilerle ilgili borç oluşturacak tüm işlemlerin durdurulması sağlanabilir.

Oluşturulan fiyat listeleri satış tipleri ile veya doğrudan müşteri ile eşleştirilebilir. Sipariş esnasında önce müşteriye tanımlı özel fiyatlar varsa o fiyat geçerli olur eğer özel fiyat yoksa satış tipine bağlı satış fiyatı geçerli olur. Fiyat listelerinde maksimum yüzde sapma tanımlanarak fiyat listesinden farklı fiyatlarda düzenlenmiş sipariş satırları farklı renklerde gösterilebilir. Ayrıca yine fiyat listesinden farklı fiyatlarda düzenlenmiş faturalar ayrıca raporlanarak özel durumların analizi yapılabilir. Müşteri performans değerlendirmesi için çok dinamik kriter tanımları, dönemsel puanlama ve raporlamalar yapılabilir.

Müşteri tekliflerinde onay mekanizması kurulabilir ve onaylar program üzerinden verilebilir. Müşteri tekliflerinde reçete eşleştirilmesi ile hızlı bir şekilde tahmini maliyet çıkartılabilir. Satış siparişleri ile ilişkilendirilerek Satış irsaliyesi ve satış faturası düzenlenebilir.  Tamamlan tüm süreçler eş zamanlı olarak Logo veri tabanına tutulacaktır.